Kleinschalige boerderij

Het KJCH was, net zoals een aantal andere particuliere weeshuizen in Ghana, voor de voedselvoorziening van de kinderen gedeeltelijk afhankelijk van een Amerikaanse NGO. Eind 2007 heeft deze organisatie aangekondigd vanaf 2008 niet meer in Ghana werkzaam te zijn en de verschillende weeshuizen niet meer te ondersteunen. Er moest per direct een oplossing worden gezocht om dit probleem op te lossen.

Samen met KJCH is Wings for Kids al geruime tijd aan het kijken zijn hoe KJCH minder afhankelijk kan worden van andere organisaties en beter in haar eigen behoeften kan voorzien. Omdat het om zo'n groot aantal kinderen gaat, zal dit waarschijnlijk niet volledig lukken maar we willen er in ieder geval voor zorgen dat KJCH gedeeltelijk in haar eigen voedsel kan voorzien.
Sinds 2007 is het KJCH in het bezit van een groot stuk land waarvan in ieder geval 1 hectare kan worden gebruikt voor landbouw. De rest van het land is voorlopig niet goed te verbouwen. Een deel van de grond zal worden gebruikt voor het verbouwen van yam, cassave en plantain. Deze gewassen zijn lang in de opslag te bewaren en dus na het oogsten zeer geschikt als voedsel voor de kinderen. Een deel van de oogst kan worden verkocht op de nabij gelegen markt. Naast het verbouwen van deze gewassen wil het KJCH een varkens gaan fokken.

Voor dit project heeft Wings for Kids een subsidieaanvraag ingediend bij de Robert Hunter Foundation. Deze stichting heeft onze subsidie gedeeltelijk goed gekeurd en steunt ons dit jaar met 3.000. Ook het Regina fonds steunt ons met 1.000 in dit project.

Het KJCH wil zelf een kleinschalige varkensboerderij bouwen. Met het houden en fokken van de varkens wil het KJCH voedsel en inkomen genereren voor het weeshuis en de kinderen. Deze boerderij wordt gebouwd op een nabij gelegen stuk grond dat al in het bezit is van het KJCH. Er zal een stenen gebouw worden gebouwd met verschillende stallen voor de varkens.

Naast het economische aspect van het project zit er ook een educatief element in het project. De kinderen zullen vanaf een bepaalde leeftijd worden betrokken bij het project. Ze zullen af en toe een dag meelopen op de boerderij om daar meer te leren over de verzorging van de varkens, het verbouwen van de gewassen en het leven op de boerderij.

Doelen van het project:

1. Verbeteren van de duurzaamheid van de voedselvoorziening voor de kinderen.

2. Vergroten van de betrokken van het KJCH bij inkomensgenererende activiteiten.

3. Kinderen betrekken bij het leven op het platteland/boerderij.13 Sep 2008
(C) 2008 Wings for Kids