Onderwijs

Ook in 2008 wil Wings for Kids er alles aan doen om zo veel mogelijk kinderen van het KJCH een goede opleiding te laten volgen. Zodat zij een goede toekomst kunnen opbouwen voor henzelf en Ghana. 'Iedereen naar school' valt onder Millennium Ontwikkelingsdoel Twee. Dit millenniumdoel richt zich vooral op basis onderwijs. Maar wij zien dit doel graag wat breder. Ook middelbaar en hoger onderwijs hoort er voor ons bij. Education for All!

Wij hebben dit jaar een subsidie ontvangen van 3.000 van de Paul Tensen Stichting. Dit geld zal worden besteed aan het betalen van school/collegegeld en het kopen van studie materiaal. Wij kunnen van dit geld ongeveer 15 studenten ondersteunen in hun school/college geld. De eerste trimesters zijn inmiddels betaald.

Er is nog meer geld nodig. Met name ook doordat het aantal kinderen dat naar de middelbare school gaat, of ander vervolg onderwijs volgt, groeit.

Wij rekenen op uw steun!13 Sep 2008
(C) 2008 Wings for Kids