Wings for Kids zoekt nieuwe donateurs!

Wings for Kids zoekt nieuwe donateurs om onze plannen voor het KJCH in Ghana te kunnen realiseren. Wilt u Wings for Kids steunen en Kofi en de kinderen van KJCH helpen hun dromen te verwezenlijken. Maak dan een gift over op postbankrekening 9437784, t.g.v. Stichting Wings for Kids te Amsterdam13 Sep 2008
(C) 2008 Wings for Kids